Jak na věrnostní program ve vaší kavárně

Věrnostní programy se v posledních letech staly jedním z nejúčinnějších marketingových nástrojů. Jak na věrnostní program ve vaší kavárně?

Věrnostní program generuje zisk

V současné době jsou věrnostní programy většinou online a založené na složitých IT strukturách. To vám umožní navrhnout nástroj pro jakýkoli typ podniku. Toto řešení mohou využít jak velké obchodní řetězce, tak podnikatelé ze sektoru malých a středních podniků. Věrnostní programy mohou být důležitým nástrojem pro kavárny kvůli:
  • získání stálé skupiny zákazníků, kteří pravidelně využívají nabídku dané provozovny,

  • zvýšení spokojenosti zákazníků, která se promítne do pozitivních názorů a hodnocení na internetu a na sociálních sítích,

  • jako prostor pro sběr kvalitativních dat o preferencích a zvycích zákazníků účastnících se programu.coffee-791439_1920

Karty, samolepky a známky

Nejstarší a nejjednodušší existující věrnostní systém, jehož fungování je založeno na jednoduchých a nekomplikovaných pravidlech. Každá transakce provedená zákazníkem je „odměněna“ umístěním nálepky nebo razítka na speciální kartu. Po nasbírání odpovídajícího počtu emblémů je zákazníkovi dána možnost výměnu takové karty např. za bezplatný produkt z nabídky provozovny. Jeho jednoduchost jde ruku v ruce s omezeným provozem. Shromažďování údajů o zákaznících se týká jen několika věcí, jako je počet vydaných karet nebo dokončených speciálních transakcí.

Bodový systém

V současnosti nejoblíbenější věrnostní systém. Lze jej provozovat pomocí registrované elektronické karty, přístupových údajů k účtu nebo mobilní aplikace. Akce spočívá v nasbírání příslušného počtu bodů po dokončení každé transakce. Body pak může zákazník použít jako platební prostředek při dalších návštěvách provozovny. Takový systém je založen na informační technologii, která propojuje offline svět s online režimem. Prostřednictvím svého věrnostního účtu může zákazník dokončit objednávku online nebo využít některou z možností ověření fyzicky na provozovně, např. pomocí karty, svých dat nebo mobilní aplikace.

Publikováno: 24. 01. 2023

Kategorie: Propagace kavárny

Autor: KafemHolajnova