Tajemství pasterizace: Jak nám prodlužuje trvanlivost potravin?

Pasterizace

Co je pasterizace?

Pasterizace je tepelný proces, který se používá k ničení škodlivých mikroorganismů v potravinách, jako jsou bakterie, viry a plísně. Tento proces je pojmenován po svém objeviteli, francouzském vědci Louis Pasteurovi. Pasterizace funguje tak, že se potravina zahřeje na specifickou teplotu po určitou dobu a poté se rychle zchladí. Teplota a doba zahřívání se liší v závislosti na druhu potraviny a požadované trvanlivosti. Pasterizace nezničí všechny mikroorganismy, ale výrazně snižuje jejich počet, čímž prodlužuje trvanlivost potravin a snižuje riziko otravy jídlem. Mezi běžně pasterované potraviny patří mléko, sýry, džusy, pivo a víno.

Historie pasterizace

Pasterizace, proces zahřívání potravin za účelem zničení škodlivých mikroorganismů, nese jméno po svém objeviteli, francouzském vědci Louisi Pasteurovi. Pasteur ve svých experimentech v 60. letech 19. století zjistil, že zahřátí vína a piva na určitou teplotu po určitou dobu stačí k usmrcení většiny bakterií a plísní, které způsobovaly jejich kažení. Tento proces, původně nazývaný "pasterizace", se ukázal jako revoluční pro potravinářský průmysl. Před pasterací bylo běžné, že pivo, víno a mléko rychle podléhaly zkáze, což vedlo k onemocněním a ekonomickým ztrátám. Pasterizace umožnila delší skladování a přepravu těchto produktů bez ztráty jejich chuti a nutriční hodnoty. První komerční použití pasterizace se uskutečnilo v roce 1865 ve Francii pro konzervaci vína. Brzy se rozšířila i na další potraviny, jako je pivo a mléko. Dnes je pasterizace běžnou praxí v potravinářském průmyslu po celém světě a hraje klíčovou roli v bezpečnosti a dostupnosti potravin.

Proces pasterizace

Pasterizace je tepelný proces, který prodlužuje trvanlivost potravin, zejména tekutých, jako je mléko, džus nebo pivo. Spočívá v zahřátí tekutiny na specifickou teplotu po určitou dobu a následném rychlém zchlazení. Tato procedura ničí škodlivé mikroorganismy, které mohou způsobovat kažení potravin nebo nemoci, aniž by došlo k výrazné změně chuti, barvy nebo nutriční hodnoty.

Existují různé metody pasterizace, ale nejběžnější je tzv. vysokoteplotní krátkodobá pasterizace (HTST), kdy se tekutina zahřívá na 72 °C po dobu 15 sekund. Jinou metodou je nízkoteplotní dlouhodobá pasterizace (LTLT), která využívá nižší teplotu (63 °C) po delší dobu (30 minut).

Pasterizace je důležitým procesem v potravinářském průmyslu, který zajišťuje bezpečnost a delší trvanlivost mnoha potravin, na které jsme zvyklí.

Výhody pasterizace

Pasterizace, proces zahřívání potravin na specifickou teplotu po určitou dobu, přináší řadu benefitů. Hlavním plusem je likvidace škodlivých bakterií jako Salmonella, E. coli a Listeria, čímž se výrazně snižuje riziko otravy jídlem. Díky tomu se prodlužuje trvanlivost potravin, což je výhodné pro spotřebitele i pro výrobce. Pasterizace si navíc zachovává většinu vitamínů a minerálů, takže pasterizované potraviny jsou nutričně hodnotné. Mezi nejčastěji pasterizované potraviny patří mléko, sýry, džusy a pivo.

Nevýhody pasterizace

Pasterizace, ačkoliv je užitečná, má i své stinné stránky. Proces zahřívání může negativně ovlivnit chuť a vůni potravin, zejména u mléka si někteří konzumenti stěžují na "převařenou" chuť. Důležitější je však vliv na nutriční hodnotu. Zahříváním dochází ke ztrátě některých vitamínů, například vitamínu C a některých vitamínů skupiny B. Pasterizace také snižuje aktivitu enzymů, které jsou přirozeně obsaženy v syrových potravinách a napomáhají trávení. Ačkoliv pasterizace ničí škodlivé bakterie, může negativně ovlivnit i ty prospěšné, které se nacházejí například v jogurtech a jiných fermentovaných produktech. Je proto důležité zvážit jak pozitiva, tak negativa pasterizace a volit potraviny s ohledem na individuální potřeby a preference.

Pasterizované potraviny

Pasterizace je proces zahřívání potravin na specifickou teplotu po určitou dobu, aby se zničily škodlivé bakterie a prodloužila se jejich trvanlivost. Tento proces vynalezl francouzský vědec Louis Pasteur v 19. století a od té doby se stal běžnou praxí v potravinářském průmyslu. Mezi běžné pasterizované potraviny patří mléko, sýry, jogurty, džusy a pivo. Pasterizace nezabíjí všechny mikroorganismy v potravinách, ale snižuje jejich počet na úroveň, která je bezpečná pro konzumaci.

I když pasterizace pomáhá předcházet otravě jídlem, existují určité obavy, že může mít vliv na nutriční hodnotu některých potravin. Některé studie naznačují, že pasterizace může snižovat obsah vitamínů a enzymů. Je však důležité si uvědomit, že tyto ztráty jsou obvykle malé a nepředstavují významné zdravotní riziko.

Alternativy pasterizace

Pasterizace není jediný způsob, jak prodloužit trvanlivost potravin a zajistit jejich bezpečnost. Existuje několik alternativních metod, které si získávají na popularitě.

Ultravysokoteplotní ohřev (UHT) je podobný pasterizaci, ale využívá mnohem vyšší teplotu (až 135 °C) po kratší dobu. To ničí více bakterií a spór, čímž se prodlužuje trvanlivost potravin.

Další možností je mikrofiltrace, která prochází tekutinami přes filtr s mikroskopickými póry, které zachycují bakterie a spory. Tato metoda je šetrnější k chuti a nutriční hodnotě potravin.

Ozánování využívá ozón, silné oxidační činidlo, k ničení bakterií a virů. Je účinný a šetrný k životnímu prostředí.

Pulzní světelná technologie využívá krátké záblesky intenzivního světla k ničení mikroorganismů. Je rychlá a energeticky účinná.

Tyto alternativní metody nabízejí různé výhody a nevýhody z hlediska nákladů, účinnosti a vlivu na vlastnosti potravin. Výběr nejvhodnější metody závisí na konkrétním typu potraviny a požadované trvanlivosti.

Publikováno: 07. 07. 2024

Kategorie: potraviny

Autor: KafemHolajnova

Tagy: pasterizace | proces ohřevu potravin