bahník

Bahník

Bahník - Výjimečná potravina plná chuti a zdraví!

Co je bahník? Bahník je vodní živočich patřící do čeledi bahníkovitých. Jedná se o malý bezobratlý organismus, který obývá sladké vody, zejména rybníky a bažiny. Bahník má válcovitý tvar těla a je pokryt hustou vrstvou bahna, která mu slouží jako ochrana před predátory. Tento živočich se živí drobnými organismy...